ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΣΧΥΟΣ (ECE_Υ422)

Ανακοινώσεις

Σύνδεσμος ΖΟΟΜ
- Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2024 - 10:19 μ.μ. -

Ο παρακάτω σύνδεσμος θα χρησιμοποιείται όσο τα μαθήματα γίνονται από απόσταση, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα που σας έχει ανακοινωθεί, εκτός εάν ενημερωθείτε με νεότερη ανακοίνωση:

https://upatras-gr.zoom.us/j/97258065901?pwd=dWF1SU45UjV3WHRWNDFVMVE1Y212QT09