Εξεταστική Σεπτεμβρίου
- Κυριακή, 30 Αυγούστου 2015 - 12:00 π.μ. -

Όποιος/Όποια θέλει να εξεταστεί στην εξεταστική Σεπτεμβρίου να επικοινωνήσει πρώτα μαζί μου.

Ο διδάσκων

Σταύρος Κουλουρίδης