Τελική βαθμολογία
- Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2015 - 12:00 π.μ. -

ΑΜ         Βαθμός

7414       9.0

7565       1.5

7727        9.0

7623        9.5

7485        10