Ανοικτό Μάθημα
- Δευτέρα, 2 Μαρτίου 2015 - 12:00 π.μ. -

Το υλικό στο μάθημα αυτό έχει αναπτυχθεί με βάση τη διδασκαλία του μαθήματος στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών κατά το Ακαδημαικό έτος 2013-2014. Διατίθεται μέσω του έργου των Ανοικτών Μαθημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών.

Αυτή δεν είναι η έκδοση του μαθήματος που χρησιμοποιείται στη διδασκαλία και ανανεώνεται κάθε χρόνο.

Οι διδάσκοντες