Περιφερειακή Οικονομική-Γραπτά
- Πέμπτη, 06 Ιουλίου 2017 -

Όσοι φοιτητές επιθυμούν, μπορούν να δουν τα γραπτά τους την Τετάρτη 12/7 και ώρα 13:00 στο γραφείο μου. 

Δ..  Σκούρας