ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Monday, May 25, 2020 18:00-19:00 https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/nbouranta/OCXLEPHO
- Παρασκευή, 22 Μαΐου 2020 -