Ύλη Μαθήματος
- Κυριακή, 24 Μαΐου 2015 - 12:00 π.μ. -

Ειδικά θέματα Εισαγωγικές Έννοιες Δικτύωσης Υπολογιστών

 

Ύλη Μαθήματος, Εαρινό Εξάμηνο 2015

 

Κεφάλαιο 1, ολόκληρο (ιδιαίτερη προσοχή στα 1.2, 1.3, 1.4).

Κεφάλαιο 2, ολόκληρο (εκτός 2.7.).

Κεφάλαιο 3, ολόκληρο (ιδιαίτερη προσοχή στα 3.1., 3.2.).

Κεφάλαιο 4, εκτός ολόκληρο.

Κεφάλαιο 5, ολόκληρο (ιδιαίτερη προσοχή στα 5.1., 5.2).

Κεφάλαιο 6, ολόκληρο (ιδιαίτερη προσοχή στα 6.1., 6.2).

Κεφάλαιο 7, ολόκληρο.

Κεφάλαιο 8, εκτός ολόκληρο.

Παρατήρηση:

Στο τέλος κάθε κεφαλαίου υπάρχουν σχετικές ερωτήσεις. Δώστε και σ? αυτές ιδιαίτερη προσοχή.

 

Ο Διδάσκων,

 

Δρ. Δημήτριος Κ. Τσώλης