Δήλωση πρόθεσης συμμετοχής στην εξέταση της 12/2/2024
- Τετάρτη, 31 Ιανουαρίου 2024 - 3:49 μ.μ. -

αγαπητοί φοιτητές,

Στα "Ενεργά Εργαλεία" θα βρείτε στα "Ερωτηματολόγια" την ερώτηση για εκδήλωση πρόθεσης συμμετοχής σας στην Εξέταση της 12/2. Παρακαλώ απαντήστε, για την αποτελεσματική οργάνωση της εξέτασης. Είναι απαραίτητο για να έχουμε την εκτίμηση για τον αριθμό αιθουσών, αριθμό επιτηρητών και αριθμό φωτοτυπημένων τευχών εκφωνήσεων θεμάτων.

Η μη υποβολή δήλωσης, δεν σας αποκλείει από το δικαίωμα συμμετοχής (παρά την συνήθη περί του αντιθέτου παραπληροφόρηση), αλλά δυσκολεύει τη διαχείριση αιθουσών, αριθμού αντιγράφων και κινητοποίηση επιτηρητών.

Για την εξέταση μπορείτε να έχετε μαζί σας τα βιβλία σας και τις σημειώσεις σας. Θα χρειαστείτε scientific calculator για τους υπολογισμούς.