Αναβολή μαθήματος 3/4/24 λόγω ασθένειας
- Τρίτη, 2 Απριλίου 2024 - 8:05 μ.μ. -

 

Το μάθημα και το φροντιστήριο στις 3.4.24 δεν θα πραγματοποιηθούν λόγω ασθένειας του διδάσκοντος.

Μ. Κορνάρος