Διευκρινήσεις για την Τελική Εξέταση
- Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2022 - 1:02 μ.μ. -

Καλημέρα σας,

στην τελική εξέταση του μαθήματος θα περιλαμβάνεται τόσο θεωρία όσο και ασκήσεις.

Μπορείτε να έχετε μαζί σας 1 σελ. (εμπρός) Α4 μόνο με σχέσεις ως Τυπολόγιο.

 

Καλή επιτυχία!