Αναπλήρωση Φροντιστηρίων + Εξέταση
- Δευτέρα, 15 Ιανουαρίου 2024 - 12:58 μ.μ. -

Καλημέρα σας κα ικαλή βδομάδα,

την προσεχή Πέμπτη 18/1 και ώρα 12.00 θα πραγματοποιηθεί Φροντιστήριο στο μάθημα στην Αίθουσα ΧΜ1.

Αν χρειαστεί θα πραγματοποιηθεί και επόμενο Φροντιστήριο την Παρασκευή 19/1 και ώρα 12.00.

Κατά την εξέταση του μαθήματος μπορείτε να έχετε μαζί σας ένα Τυπολόγιο (μόνο τύποι - όχι θεωρία) μιας σελίδας Α4 εμπρός-πίσω που θα καλύπτει  και τα 2 μέρη του μαθήματος.

Μ. Κορνάρος