Ανακοίνωση Τμήματος Χημικών Μηχανικών σχετικά με την ολοκλήρωση του ακαδημαϊκού εξαμήνου
- Τετάρτη, 10 Ιανουαρίου 2024 - 11:20 μ.μ. -

Καλησπέρα σας,

Τα μέλη της Συνέλευσης του Τμήματος κατανοούν τη γενικότερη ανησυχία και ένταση που επικρατεί στους κόλπους των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων σχετικά με το υπό κατάθεση νομοσχέδιο, που θα αφορά στη λειτουργία μη κρατικών Πανεπιστημίων. Παρόλα αυτά, βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να εκφράσουν την έντονη δυσαρέσκειά τους για την πρόσφατη απόφαση φοιτητών του Τμήματος να διακόψουν τη λειτουργία του για μια εβδομάδα με συνέπεια τη διατάραξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας η οποία διένυε ημερολογιακά τη 13η  εβδομάδα.

Ιδιαίτερη ανησυχία επίσης εκφράζεται και για τις διαδικασίες που ακολουθούνται και αφορούν στη σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων των φοιτητών (οι οποίες  προγραμματίζονται σε ώρες διδασκαλίας παρά το ότι έχουν προβλεφθεί στο ωρολόγιο πρόγραμμα ειδικές ώρες για τον σκοπό αυτό) καθώς και για τον τρόπο λήψης των αποφάσεων, o οποίος δεν βασίζεται σε κάποιο καταστατικό του φοιτητικού συλλόγου ενώ παράλληλα είναι αντίθετος με τις γενικότερες διατάξεις του αστικού κώδικα (με τις οποίες πρέπει να εναρμονίζονται όλα τα καταστατικά συλλόγων και σωματείων), οι οποίες προβλέπουν αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία (>50%) και όχι με σχετική πλειοψηφία (όπως αυτή της περασμένης Γενικής Συνέλευσης των φοιτητών).

Έχοντας υπόψη τις ημέρες που έχουν χαθεί λόγω προηγούμενων αποφάσεων για καταλήψεις, συγκλήσεις συνελεύσεων που συνέπιπταν με τη διδασκαλία μαθημάτων, αργιών κλπ., τα μέλη της Συνέλευσης του Τμήματος διαπιστώνουν ότι έχουν ολοκληρωθεί έως σήμερα 11 πλήρεις εβδομάδες διδακτικού έργου. Στην τρέχουσα και στην επόμενη εβδομάδα (13η ημερολογιακά και κενή εβδομάδα, αντίστοιχα) ήταν προγραμματισμένες όλες οι απαιτούμενες αναπληρώσεις των μαθημάτων. Κάτι τέτοιο βέβαια είναι πλέον αδύνατο.

Προκειμένου να είναι νομικά κατοχυρωμένη η ολοκλήρωση του εξαμήνου, ο Νόμος 4957/2022, άρθρο 64, παράγραφος 3, ρητά ορίζει ότι «Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον δεκατρείς (13) πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας». Κατά συνέπεια απαιτείται η διεξαγωγή διδασκαλίας δυο (2) ακόμα εβδομάδων.

Το Τμήμα θέλοντας να αποφύγει το ενδεχόμενο απώλειας του εξαμήνου και της εξεταστικής περιόδου θα προβεί σε αίτημα παράτασης της διάρκειας του εξαμήνου προς τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πατρών (σύμφωνα με το άρθρο 64, παράγραφος 4 του Νόμου 4957/2022) διάρκειας μιας εβδομάδας. Με αυτόν τον τρόπο (εφόσον το αίτημα γίνει δεκτό) και με την προϋπόθεση ότι θα αξιοποιηθεί και η επόμενη (κενή) εβδομάδα (από 15 έως 19/1/2024), θα δοθεί λύση στο ζήτημα που έχει ανακύψει. Εκ των πραγμάτων αυτό θα έχει ως συνέπεια την σύμπτυξη της εξεταστικής περιόδου σε τρεις εβδομάδες, αντί για τέσσερις. Προφανώς σε περίπτωση άρνησης της Συγκλήτου για παράταση του εξαμήνου ή παρεμπόδισης της εκπαιδευτικής λειτουργίας κατά την κενή εβδομάδα, η ολοκλήρωση του εξαμήνου δεν θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν οι προγραμματισμένες εξετάσεις των μαθημάτων.   

Ελπίζουμε να επικρατήσει σύνεση και υπευθυνότητα.

 

Τα μέλη της Συνέλευσης του ΤΧΜ