Βαθμοί Προόδου Μηχανικής Υγρών Αποβλήτων 13.12.2022
- Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2023 - 8:50 μ.μ. -

 

Καλή Χρονιά με Υγεία,

Στα 'Εγγραφα' αναρτήθηκαν οι Βαθμοί της Προόδου (13/12/2022) καθώς και του Bonus λόγω συμμετοχής σας στο ΜΟΟC 'Environmental Protection'.

O Τελικός Βαθμός (ΤΒ) του μαθήματος προκύπτει ως:

ΤΒ = 60%*ΒΑΘΜΟΣ ΜΚ + 40%*ΒΑΘΜΟΣ ΔΜ

όπου ΒΑΘΜΟΣ ΜΚ : η βαθμολογία σας στο μέρος του μαθήματος με Διδάσκοντα τον Καθ. Μιχ. Κορνάρο

και     ΒΑΘΜΟΣ ΔΜ : η βαθμολογία σας στο μέρος του μαθήματος με Διδάσκοντα τον Καθ. Διον. Μαντζαβίνο

Οποιος/α επιθυμεί μπορεί να κρατήσει τον βαθμό 'γραπτού προόδου' καθώς και το Bonus ως ΒΑΘΜΟ ΜΚ και να γράψει για τον ΒΑΘΜΟ ΔΜ στην Τελική Εξέταση. Σε διαφορετική περίπτωση που κάποιος γράψει το σύνολο των θεμάτων της Τελικής Εξέτασης ο βαθμός του στο μέρος του ΜΚ μπορεί να αντικαταστήσει τον βαθμό 'γραπτού προόδου' (το bonus παραμένει).

 

Την Τετάρτη 11/1/23 θα πραγματοποιηθεί κανονικά μάθημα με Διδάσκοντα τον Καθ. Διον. Μαντζαβίνο.

Μ. Κορνάρος