Πρόοδος 13/12 και επόμενο μάθημα
- Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2022 - 10:59 π.μ. -

Αγαπητοί φοιτητές/τριες,

Σας υπενθυμίζω ότι θα πραγματοποιηθεί Πρόοδος (απαλλακτική για το μέρος του μαθήματος που αφορά στην επεξεργασία υγρών αστικών αποβλήτων) την Τρίτη 13/12 και ώρα 10.00 στην Αίθουσα ΧΜ5.

Στην Πρόοδο μπορείτε να έχετε μαζί σας 1 σελίδα (εμπρός-πίσω) Α4 τυπολόγιο.

Το μάθημα της Τετάρτης 14/12 από τον κ. Μαντζαβίνο αναβάλλεται λόγω απουσίας του εκτός Πατρών, αλλά θα πραγματοποιηθεί κανονικά την Τετάρτη 21/12.

Μ. Κορνάρος