ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ
- Σάββατο, 16 Ιανουαρίου 2021 -

Υπενθυμίζω την υποχρέωση δήλωσης πρόθεσης (δείτε προηγούμενη ανακοίνωση) πριν τη συμμετοχή σας στις εξετάσεις. Η υποβολή γίνεται στην πλατφόρμα exams.eclass.upatras.gr

Θα σας παρακαλέσω μαζί με τη δήλωση να υποβάλετε σκαναρισμένο και το πάσο σας (από τη μεριά της φωτογραφίας και των στοιχείων)