Αποτελέσματα της εξέτασης του μαθήματος Φυσικές Διεργασίες ΙΙ, Σεπτεμβρίου 2022
- Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2022 - 6:17 μ.μ. -

Αγαπητοί/ες,

στα έγγραφα θα βρείτε τα αποτελέσματα της εξέτασης του μαθήματος των Φυσικών Διεργασιών ΙI, της εξεταστικής του Σεπτεμβρίου 2022.

 

Καλή ακαδημαϊκή χρονιά.

 

Χριστάκης Παρασκευά