Απαλλακτικά Αποτελέσματα Προόδων
- Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2023 -

Αγαπητές Φοιτήτριες και αγαπητοί Φοιτητές

Στα έγγραφα του μαθήματος έχουν αναρτηθεί τα αποτελέσματα των Προόδων με μέσο όρο μεγαύτερο ή ίσον του 7.

Με εκτίμηση

Χ. Κορδούλης