Βαθμολογία
- Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2024 - 10:45 μ.μ. -

Καλησπέρα σας,

παρακάτω ακολουθεί η βαθμολογία. Aν υπάρχει κάποιο θέμα παρακαλώ στείλτε μου email μέχρι

την Παρασκευή 23/2 στο vmegalooikonomou@upatras.gr.

B. Mεγαλοοικονόμου

**

A/A ονομα προγραμμα Project Eξέταση Paper Pres SummClass TOTAL Τελικός

 

1059798   ΣΜΗΝ 9 5,5 8 10 8,95 7,45 7,5
1066584   ΣΜΗΝ 10 10 10 10 12 10 10
1061098   ΣΜΗΝ 9 8,5 10 10 10,85 9 9
1054510   ΣΜΗΝ 10 7 10 10 10,5 8,75 9
1111188   ΣΜΗΝ 9 7,5 9 10 10,15 8,45 8,5
1066572   ΣΜΗΝ 9 5,5 8,5 10 9,05 7,54 7,5
1019708   ΣΜΗΝ 10 10 10 10 12 10 10
1067125   ΣΜΗΝ 10 9 8,5 10 11,2 9,33 9,5

 

1098406   ΥΔΑ 10 9 8 10 11,1 9,25 9,5
1111066   ΥΔΑ 10 9 10 10 11,5 9,58

9,5

 

236024   Υ/Δ 10 8 10 10 11 9,16 9
1047083   Υ/Δ 10 7,5 9,5 10 10,65 8,87 9

 

1041730   ΠΕΖ 9 5   10 7,1 7
235908   ΠΕΖ 9 7   10 8,1 8
1064162   ΠΕΖ 8 7   10 7,7 7,5
1053956   ΠΕΖ 9 6   10 7,6 7,5
1052386   ΠΕΖ 10 9,5   10 9,75 10