Αναπληρώσεις Μαθήματος
- Πέμπτη, 23 Μαΐου 2019 -

Οι αναπληρώσεις ωρών του μαθήματος θα γίνουν:

Παρασκευή 31-5-2019 στην Β4 17:00-20:00

Τρίτη 4-6-2019 στην Β4 12:00-15:00