Ώρες γραφείου για απορίες στο μάθημα
- Τρίτη, 28 Μαΐου 2019 - 1:54 μ.μ. -

Για ερωτήσεις θα μπορείτε να έρχεστε (ως 26/6)

Τρίτη - Πέμπτη  12:00 - 14:00  (Σαρτίνας Ευάγγελος).

Τετάρτη - Παρασκευή 16:00 - 18:00 (Φέκα Αγγελική).