Εξέταση project επί διπλώματι, Φεβ. 2020
- Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου 2020 -

Η εξέταση του project για τους επί διπλώματι φοιτητές θα γίνει τη Δευτέρα, 27/1/2020 και ώρα 11:00 στη μικρή αίθουσα του ΥΚ, με βάση τη σειρά των δηλώσεων εδώ.  Η εξέταση αναμένεται να διαρκέσει 20'-30' ανά ομάδα, επομένως φροντίστε για την έγκαιρη προσέλευσή σας. 

Παρακαλείστε να έχετε μαζί σας τον κώδικα ο οποίος θα πρέπει να είναι λειτουργικός και να μπορεί να εκτελεστεί, ενδεχομένως σε δικό σας μηχάνημα (laptop). Διαφορετικά θα πρέπει ο κώδικας να έχει μετατραπεί σε project BlueJ (για τη Java) ή σε project codeblocks (για τη C++) και να έχει ελεγχθεί ότι εκτελείται στο περιβάλλον αυτό. Ημερομηνία παράδοσης του κώδικα στο eclass είναι μέχρι τη μέρα/ώρα εξέτασης.