ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕΠΤ 18-ΟΝΤΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ Ι
- Δευτέρα, 01 Οκτωβρίου 2018 -

Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα Σεπτεμβρίου για το μάθημα ΟΝΤΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι (JAVA), του παλαιού προγράμματος σπουδών. Όσοι θέλουν να δουν το γραπτό τους να ελθουν στο γραφείο μου την ΤΕΤΑΡΤΗ 3/1/18 στις 16.15.

Ι. Χ.