ΑΙΘΟΥΣΕ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
- Τρίτη, 11 Σεπτεμβρίου 2018 -

Σας ενημερώνουμε ότι στη σημερινή Γραπτή Εξέταση 11/9/2018 θα προσέλθετε ως εξής:

* Όσοι χρωστάτε ΜΟΝΟ το μάθημα ΟΝΤΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι (JAVA) στο ΒΑ 5.00-6.30 μμ

* Όσοι χρωστάτε ΜΟΝΟ το μάθημα ΟΝΤΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΙΙ (C++) στο ΒΑ 6.30-8.00 μμ

* Όσοι χρωστάτε και τα ΔΥΟ μαθήματα ΟΝΤΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι και ΙΙ στο ΒΑ 5.00-6.30 και 6.30-8.00 μμ

 

* Όσοι θα δώσετε το (ενιαίο) μάθημα ΟΝΤΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (νέο πρόγραμμα σπουδών) στο ΑΦΕ 5.00-8.00 μμ