ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018-ΜΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ ΣΤΟ PROGRESS
- Τρίτη, 24 Ιουλίου 2018 -

Αναρτήθηκε και το βαθμολόγιο αυτών που δεν έχουν δηλώσει το μάθημα στο Progress.