Σημαντική διευκρίνηση: Βαθμολογία Τελικής Εξέτασης Εργαστηρίου
- Πέμπτη, 05 Ιουλίου 2018 -

Στη βαθμολογία Τελικής Εξέτασης Εργαστηρίου που αναρτήθηκε, λείπουν κάποιοι βαθμοί που θα συμπληρωθούν αύριο (οπότε και θα ανακοινώσουμε επικαιροποιημένη βαθμολογία).