Τελευταίο μάθημα "Οντοκεντρικός Προγραμματισμός"
- Κυριακή, 27 Μαΐου 2018 -

Το επόμενο και τελευταίο μάθημα "Οντοκεντρικός Προγραμματισμός" θα γίνει την Πέμπτη, 31/5, 11-13 στη Β4.