Βαθμολογία Τελικής Εξέτασης Εργαστηρίου - ΣΕΠΤ2017
- Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου 2017 -

Στο φάκελο Έγγραφα του μαθήματος Οντοκεντρικός Προγραμματισμός μπορείτε να δείτε τη βαθμολογία της Επαναληπτικής Τελικής Εξέτασης του Εργαστηρίου.