Δήλωση ομάδας εργαστηρίου Οντοκεντρικού Ποργραμματισμού
- Τετάρτη, 01 Μαρτίου 2017 -

Στη σελίδα Ομάδες Χρηστών έχουν ανοίξει οι 5 ομάδες για το φετινό εργαστήριο. Θα πρέπει να δηλώσετε συμμετοχή σε μία από αυτές (Προσοχή: δεν μπορείτε να απεγγραφείτε από την ομάδα που θα δηλώσετε).