Δυνατότητα υποβολής Project στην Εξεταστική Σεπτεμβρίου για φοιτητές παλαιότερων ετών
- Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2022 - 1:24 μ.μ. -

Φοιτητές παλαιότερων ετών που χρωστούν το ΕΝΙΑΙΟ μάθημα:

A. Οι φοιτητές μεγαλύτερου του 1ου έτους που έχουν προβιβάσιμο βαθμό project από προηγούμενη εξεταστική (συμπ. και Ιουνίου 2022) και επιθυμούν να τον ενεργοποιήσουν για την εξεταστική Σεπτεμβρίου 2022 θα πρέπει να εγγραφούν στην ομάδα στο eclass εδώ μέχρι 31/8/2022.

B. Οι φοιτητές μεγαλύτερου του 1ου έτους που επιθυμούν να υποβάλουν project (περυσινή  εκφώνηση) στην εξεταστική Σεπτεμβρίου 2022 θα πρέπει να το υποβάλουν εδώ μέχρι 31/8/2022 και θα ειδοποιηθούν για την προφορική εξέτασή του.

Γ. Σε κάθε άλλη περίπτωση ισχύει ότι και για τους φοιτητές 1ου έτους.

Σημειώνεται ότι η εξεταστική Σεπτεμβρίου είναι η τελευταία όπου δύναται να υπολογιστεί το project. Αυτό δεν θα ισχύει από το επόμενο ακαδ. έτος. 

 

Φοιτητές παλαιότερων ετών που χρωστούν το μάθημα ΟΝΤΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΡ/ΜΟΣ Ι:

Όπως ισχύει (εδώ, ενότητα "Αξιολόγηση"). Δεν έχουν υποχρέωση υποβολής project.

 

Φοιτητές παλαιότερων ετών που χρωστούν το μάθημα ΟΝΤΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΡ/ΜΟΣ ΙΙ:

Όπως ισχύει (εδώ, ενότητα "Αξιολόγηση"). Το project C++ που μπορεί να παραδοθεί είναι αυτό του ακ. έτους 2020-2021 και υποβάλλεται εδώ, μέχρι 31/8/2022.