Αποτελέσματα Οντοκεντρικός 1 (παλαιό πρόγραμμα σπουδών) Εξέταση Ιούνιος 2022
- Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2022 - 5:55 μ.μ. -

Οντοκεντρικός Προγραμματισμός 1 (παλιό πρόγραμμα σπουδών )  Εξέταση Ιούνιος 2022

ΑΜ             Τελικός βαθμός Μαθήματος 

235963 5,5 

 

ΕΙΒογιατζάκη