Δήλωση σε ομάδες εξέτασης Μαθήματος Οντοκεντρικού προγραμματισμού ΕΩΣ Σάββατο 18/6/22 .
- Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2022 - 3:26 μ.μ. -

Οσοι προκειται να εξεταστούν στον Οντοκεντρικό προγραμματισμό  πρέπει να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στην αντίστοιχη ομάδα Χρηστών στο μάθημα Object Oriented Rpogramming στο eclass έως την Σάββατο  18/6/22

Όσοι φοιτούν στο 1ο έτος θα εγγραφούν στην ομάδα :Οντοκεντρικός Προγραμματισμός Ενιαίο 1ο ΕΤΟΣ

Όσοι δίνουν Οντοκεντρικό Ενιαίο και δεν είναι στο 1ο έτος θα εγγραφούν στην ομάδα Οντοκεντρικός Προγραμματισμός Ενιαίο Μεγαλύτερα έτη (ΟΧΙ 1ο έτος)

Όσοι δίνουν Οντοκεντρικός Ι  θα εγγραφούν στην ομάδα Οντοκεντρικός Προγραμματισμός Ι (παλιό πρόγραμμα σπουδών)και

όσοι δίνουν Οντοκεντρικός ΙΙ θα εγγραφούν στην ομάδα Οντοκεντρικός Προγραμματισμός ΙΙ (παλιό πρόγραμμα σπουδών)