Νέος Ιστότοπος του μαθήματος
- Τρίτη, 29 Μαρτίου 2022 -
Δημιουργήθηκε νέο μάθημα στο eclass με τίτλο Object-Oriented Programming (https://eclass.upatras.gr/courses/CEID1242/).
Αυτός είναι από εδώ και πέρα ο επίσημος ιστότοπος του μαθήματος. Εκεί θα ανεβαίνει όλο το υλικό που έχει σχέση με το μάθημα.
Πρέπει να κάνετε εγγραφή στο νέο μάθημα μέχρι το τέλος της εβδομάδος καθώς μετά αυτό θα κλείσει (η πρόσβαση θα επιτρέπεται μόνο στους εγγεγραμμένους) και η εγγραφή θα μπορεί να γίνει μόνο με αίτημα (email) προς τους διδάσκοντες.