Οδηγίες Εξέτασης 20/9
- Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 2021 -

Αγαπητοί φοιτητές,

 

Η εξέταση των μαθημάτων Οντοκεντρικός Πρ/μός, Οντοκεντρικός Πρ/μός Ι και Οντοκεντρικός Πρ/μός ΙΙ  θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021 σύμφωνα με το πρόγραμμα της εξεταστικής μέσω της πλατφόρμας https://exams.eclass.upatras.gr/ (θα βρείτε  το τεστ που σας αντιστοιχεί στο https://exams.eclass.upatras.gr/modules/exercise/index.php?course=CEID276  - θα μπορείτε να το δείτε στην ώρα της εξέτασής σας). 

Θα χωριστείτε σε υποομάδες με βάση το επίθετό σας (και ανάλογα με το παλαιό/νέο πρόγραμμα σπουδών). Η εξέταση θα ξεκινήσει διαφορετική ώρα, ανάλογα με την υποομάδα εξέτασης στην οποία θα ανατεθείτε από τους διδάσκοντες. Με νέα ανακοίνωση θα ενημερωθείτε για την ομάδα στην οποία ανήκετε, καθώς και για την ώρα έναρξης της ταυτοποίησης και της εξέτασης.

 

A. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ

 

Πριν την έναρξη της εξέτασης θα γίνει ταυτοποίηση μέσω εξ αποστάσεως πλατφόρμας. Η ταυτοποίηση θα ξεκινήσει διαφορετική ώρα για κάθε ομάδα και θα γίνει σε διαφορετική αίθουσα. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης θα γίνεται επιτήρηση μέσω της ίδιας πλατφόρμας. Προσοχή!  Αν κάποιος φοιτητής δεν είναι συνδεδεμένος με ενεργή κάμερα (και μικρόφωνο εφόσον ζητηθεί) τόσο κατά τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας όσο και κατά τη διάρκεια της εξέτασης θα αποκλείεται από τη βαθμολόγησηΟι φοιτητές θα πρέπει να αποσυνδεθούν από την σύσκεψη μόνο όταν τους δώσουν σχετική οδηγία οι επιτηρητές.

 

B. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

 

ΟΝΤΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΡ/ΜΟΣ (Ενιαίο - Νέο Πρόγραμμα Σπουδών)

 Η εξέταση θα περιλαμβάνει 40 ερωτήσεις σε ένα ΕΝΙΑΙΟ τεστ και θα έχει διάρκεια 60 λεπτά. Οι ερωτήσεις είναι πολλαπλής επιλογής χωρίς αρνητική βαθμολόγηση. Οι ερωτήσεις θα κατανέμονται στις ακόλουθες ενότητες, με σειρά εμφάνισης:

Θεωρία Java: 10 ερωτήσεις

Ασκήσεις Java: 10 ερωτήσεις

Θεωρία C++: 10 ερωτήσεις

Ασκήσεις C++: 10 ερωτήσεις 

 

ΟΝΤΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΡ/ΜΟΣ Ι (Παλαιό Πρόγραμμα Σπουδών)

Η εξέταση θα περιλαμβάνει 20 ερωτήσεις σε ένα ΕΝΙΑΙΟ τεστ και θα έχει διάρκεια 30 λεπτά. Οι ερωτήσεις είναι πολλαπλής επιλογής χωρίς αρνητική βαθμολόγηση. Οι ερωτήσεις θα κατανέμονται στις ακόλουθες ενότητες, με σειρά εμφάνισης:

Θεωρία Java: 10 ερωτήσεις

Ασκήσεις Java: 10 ερωτήσεις

(δεν υπάρχουν φοιτητές προς εξέταση)

 

ΟΝΤΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΡ/ΜΟΣ ΙΙ (Παλαιό Πρόγραμμα Σπουδών)

Η εξέταση θα περιλαμβάνει 20 ερωτήσεις σε ένα ΕΝΙΑΙΟ τεστ και θα έχει διάρκεια 30 λεπτά. Οι ερωτήσεις είναι πολλαπλής επιλογής χωρίς αρνητική βαθμολόγηση. Οι ερωτήσεις θα κατανέμονται στις ακόλουθες ενότητες, με σειρά εμφάνισης:

Θεωρία C++: 10 ερωτήσεις

Ασκήσεις C++: 10 ερωτήσεις 

 

Θα ακολουθήσει ανακοίνωση με τον διαχωρισμό των ομάδων και τις τελευταίες λεπτομέρειες.