Ανακοινωποίηση στο ορθό :Αποτελέσματα Οντοκεντρικός 1 (παλαιό πρόγραμμα σπουδών) στο progress
- Τετάρτη, 14 Ιουλίου 2021 -

Παρακαλώ να ελέγξετε ΑΜΕΣΑ όσοι εξεταστήκατε στο μάθημα Οντοκεντρικός1 (παλαιό πρόγραμμα σπουδών) τους βαθμούς στο progress. Αν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα επικοινωνήστε έως Τετάρτη 14/7 , 19:00   με την Ε Βογιατζάκη (evoyiatzaki@ceid.upatras.gr)  με mail με θέμα (πρόβλημα βαθμού progress οντοκεντρικός 1). Ακολούθως οι βαθμοί θα οριστικοποιηθούν.