Ανακοίνωση 3ου Σετ εργαστηριακών ασκήσεων Οντοκεντρικού Προγραμματισμού 2020-21
- Παρασκευή, 23 Απριλίου 2021 -

Αναρτήθηκε στα έγγραφα το 3ο σετ εργαστηριακών ασκήσεων Οντοκεντρικού Προγραμματισμού 2020-21 (c++).

Θα λύσετε τα ερωτήματα του 3ου σετ  και μαζί με τις ασκήσεις  του  Φυλλαδίου 2_Εργαστηριακές C++  + θα  υποβάλετε  μια ενιαία αναφορά σύμφωνα με τις οδηγίες που σας έχουν δοθεί.

Θα υλοποιήσετε όλες τις παραπάνω  ασκήσεις και θα συντάξετε ΜΙΑ αναφορά, που θα αποτελείται από ΕΝΑ μόνο αρχείο τύπου κειμένου (Word, odt, pdf). Δεν θα γίνουν δεκτά αρχεία με οποιοδήποτε άλλο μορφοτυπο, όπως αρχεία κώδικα ή συμπιεσμένα αρχεία.

Η αναφορά θα πρέπει:

  • Να περιλαμβάνει τα στοιχεία σας στην 1η σελίδα (όνομα, επίθετο, έτος, ΑΜ, email), το θέμα της εργασίας (πχ "3ο Σετ c++ 2020-21"), ημερομηνία.
  • Να αναγράφει ξεκάθαρα το ζητούμενο στο οποίο απαντάτε κάθε φορά (πχ "Φυλλάδιο Άσκηση 1, ερώτημα 2" ή Φ1.2 κοκ) με τη σειρά που δίνονται στην εκφώνηση.

Οι απαντήσεις μπορεί να περιλαμβάνουν:

  • Επεξηγηματικό κείμενο με την απάντηση σας
  • Τμήματα κώδικα, με κατάλληλα σχόλια, όπου απαιτείται
  • Συνδυασμό των ανωτέρω

Στο ΤΕΛΟΣ της αναφοράς θα παρατίθεται ο ΠΛΗΡΗΣ κώδικας για κάθε άσκηση/σετ υπό μορφή παραρτήματος με κατάλληλη μορφοποίηση, μονό διάστιχο.. Ο κώδικας αυτός θα πρέπει να είναι πλήρως λειτουργικός και εκτελέσιμος κατά την αντιγραφή του σε περιβάλλον εκτέλεσης/μεταγλώττισης.