ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ
- Σάββατο, 27 Ιουνίου 2020 -

Για να μην υπάρξουν παρεξηγήσεις, όταν είπα ότι οι ερωτήσεις θεωρίας java θα είναι από ορισμένες ενότητες, εννοούσα ΚΥΡΙΩΣ (δηλ. ο κύριος όγκος θα είναι) από αυτές τις ενότητες, οι οποίες δεν εξετάζονται κατ' ουσίαν στις ερωτήσεις προγραμματισμού (παρά μόνο σε ορισμένα σημεία), αλλά όχι ΜΟΝΟ από αυτές τις ενότητες.

Καλή Επιτυχία!

Ι. Χατζηλυγερούδης