ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ
- Δευτέρα, 27 Αυγούστου 2018 -

Η εργασία στο μάθημα "Αναπαράσταση Γνώσης στον Παγκόσμιο Ιστό" θα πρέπει να παραδοθεί μέχρι την Κυριακή 23/9/2018. Η εξέταση θα γίνει την Τετάρτη 26/9/2018.

Ι. Χατζηλυγερούδης