Αναπαράσταση Γνώσης στον Παγκόσμιο Ιστό

Ιωάννης Χατζηλυγερούδης, Iσίδωρος Περίκος

Περιγραφή

Η ιδέα του σημαντικού ιστού (Semantic Web). Περιγραφή αρχείων παγκόσμιου ιστού με XML. Απόδοση  σημασιολογίας  με RDF και RDF Schema.  Οντολογίες  (ορισμός,  βασικά στοιχεία, κατασκευή).  Λογική  και  Συμπερασματική-Κανόνες.  Περιγραφικές  Λογικές.  Γλώσσα OWL. Γλώσσα RuleML. Εφαρμογές.

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Ενότητες

Το όραμα του Σημασιολογικού Ιστού

Δομημένα Έγγραφα Ιστού
  Μέρος 1ο - XML
  Μέρος 2ο - DTD
  Μέρος 3ο - XML Schema
  Μέρος 4ο - XPath
  Μέρος 5ο - XSLT

 Γλώσσα Οντολογιών Ιστού

Περιγραφή Πόρων Ιστού
  Μέρος 1ο ? RDF
  Μέρος 2ο ? RDF Schema
  Μέρος 3ο ? Σημασιολογία & SPARQL

 Λογική και Συμπερασμός

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  12685
Αρ. Προβολών :  96848

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις