Αναπαράσταση Γνώσης στον Παγκόσμιο Ιστό

Ιωάννης Χατζηλυγερούδης

Περιγραφή

Η ιδέα του σημαντικού ιστού (Semantic Web). Περιγραφή αρχείων παγκόσμιου ιστού με XML. Απόδοση  σημασιολογίας  με RDF και RDF Schema.  Οντολογίες  (ορισμός,  βασικά στοιχεία, κατασκευή).  Λογική  και  Συμπερασματική-Κανόνες.  Περιγραφικές  Λογικές.  Γλώσσα OWL. Γλώσσα RuleML. Εφαρμογές.

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  18712
Αρ. Προβολών :  150809

Ημερολόγιο