ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022
- Παρασκευή, 03 Ιουνίου 2022 -
Η παράδοση του πρότζεκτ του μαθήματος για την επι διπλωμάτι εξεταστική του Ιουνιου 2022 θα πρέπει να γίνει μέχρι 22/06/2022 μέσω eclass.