Διόρθωση
- Κυριακή, 20 Αυγούστου 2017 - 2:38 μ.μ. -

Προσοχή: Στην άσκηση 4 του Φροντιστηρίου " 2015_03_31_partB | 29-06-2015" (από 21:17)  υπάρχει αριθμητικό λάθος στον υπολογισμό του μητρώου προβολής P επί των στηλών του A=[1 1;0 2]. Ειδικότερα, το αποτέλεσμα P έπρεπε να είναι το ταυτοτικό I και όχι αυτό που υπολογίστηκε στο 27:27 (το λάθος έγινε στον "νοερό" πολλαπλασιασμό με το A από τα αριστερά (δηλ. του A(A^T A)^{-1}), όπου το αποτέλεσμα έπρεπε να είναι 1/4 [4,0;-2 2] και όχι 1/4 [5 -1;-2 2].