ΠΡΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2016-17
- Παρασκευή, 24 Μαρτίου 2017 -

Στον φάκελο "Εργασίες" ανακοινώθηκε η πρώτη εργασία με ημερομηνία παράδοσης 24/4/2017.

Καλή δουλειά!

Ι. Χατζηλυγερούδης