Ομάδες χρηστών για την προφορική εξέταση του Project Flex/Bison
- Παρασκευή, 03 Φεβρουαρίου 2023 -

Αγαπητοί/ές φοιτητές/φοιτήτριες,

Οι ομάδες (slots) για την προφορική εξέταση του Project Flex/Bison έχουν ανοίξει στο χώρο «Ομάδες Χρηστών» εδώ.

Σε κάθε slot θα υπάρχει δυνατότητα να δηλώσει 1 άτομο. Αυτό το άτομο πρέπει να είναι το ίδιο άτομο που υπέβαλλε την εργασία εκ μέρους της ομάδας του. Δεν υπάρχει δυνατότητα αλλαγής χρονικού slot, επομένως να είστε σίγουροι όταν κάνετε την επιλογή σας.

Εάν καλυφθούν όλα τα slots, θα δημιουργηθούν περισσότερα μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής του project. Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία υποβολής είναι την Κυριακή 05.02.2023, 23:55.

Σε περίπτωση που όλα τα διαθέσιμα slots συμπίπτουν με τη γραπτή εξέταση άλλων μαθημάτων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα. Σίμου για τον ορισμό της προφορικής εξέτασης σε διαφορετική ημερομηνία/ώρα.

Η προφορική εξέταση θα διενεργηθεί στο εργαστήριο USIDAS, στο 2ο όροφο του Νέου Κτηρίου του τμήματος (ακολουθήστε το κόκκινο «μονοπάτι» στην εικόνα). 

Ο έλεγχος υλοποίησης θα γίνει στους προσωπικούς σας υπολογιστές, επομένως το project θα πρέπει να εκτελείται επιτυχώς σε αυτούς.

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης συνιστάται η χρήση μάσκας.

 

Καλή επιτυχία!

Οι Διδάσκοντες