Ομάδες χρηστών για την προφορική εξέταση του Project Flex/Bison
- Σάββατο, 25 Ιουνίου 2022 -

Αγαπητοί/ές φοιτητές/φοιτήτριες,

Οι ομάδες (slots) για την προφορική εξέταση του Project Flex/Bison έχουν ανοίξει στο χώρο «Ομάδες Χρηστών». Δεν υπάρχει δυνατότητα αλλαγής χρονικού slot, επομένως να είστε σίγουροι/ες για την ώρα που θα επιλέξετε. Η επιλογή slot θα πρέπει να γίνει μέχρι την Τετάρτη 29.6.2022.

Περισσότερες πληροφορίες για τα διαδικαστικά μπορείτε να βρείτε στην προηγούμενη σχετική ανακοίνωση.

Για οποιοδήποτε άλλο θέμα σχετικά με την προφορική εξέταση μπορείτε να επικοινωνήσετε στο email simo@ceid.upatras.gr.

Εκ μέρους των διδασκόντων,

Ιουλία Σίμου