Εξέταση μαθήματος Τηλεματική και Νέες Υπηρεσίες - Φεβρουάριος 2021
- Δευτέρα, 11 Ιανουαρίου 2021 -

Η εξέταση του μαθήματος "Τηλεματική και Νέες Υπηρεσίες" θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου και ώρα 13.00.

Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Εξεταστική του Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2021 να εγγραφούν στην «Εξέταση μαθήματος» στην πλατφόρμα exams.eclass.upatras.gr μέχρι τη Δευτέρα 18-01-2021 και ώρα 12.00 μμ. Η εγγραφή αυτή αποτελεί δήλωση συμμετοχής στην εξέταση του μαθήματος. Για τη σύνδεση στην πλατφόρμα και την εγγραφή στην «Εξέταση μαθήματος»  θα πρέπει να γίνει υποχρεωτικά χρήση του ιδρυματικού σας λογαριασμού.

Υπενθυμίζεται ότι δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν ΜΟΝΟ όσοι είναι στο 11ο Εξάμηνο φοίτησης ή μεγαλύτερο και ταυτόχρονα είναι εγγεγραμμένοι στο progress και έχουν δηλώσει συμμετοχή στην πλατφόρμα https://exams.eclass.upatras.gr.

Όσον αφορά την εξέταση, σας ενημερώνω ότι θα έχει διάρκεια 30 λεπτά και καλείστε να απαντήσετε σε 20 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

Σημειώνω ότι πριν την εξέταση, θα πρέπει να έχετε μεριμνήσει για τα ακόλουθα:

  • Να έχετε κάνει την ηλεκτρονική Αίτηση-Δήλωσή για συμμετοχή στις εξ αποστάσεως εξετάσεις στην πλατφόρμα του https://exams.eclass.upatras.gr/modules/auth/registration.php (όπου θα πρέπει να αποδεχτείτε τους όρους που εμφανίζονται) και στη συνέχεια να εγγραφείτε στην «Εξέταση μαθήματος»
  • Να διαθέτετε τον απαιτούμενο εξοπλισμό και τα απαραίτητα τεχνικά μέσα (π.χ. σταθερό ή φορητό Η/Υ, κάμερα, μικρόφωνο, κλπ.) και να έχετε ελέγξει τη σωστή λειτουργία του κατά τον χρόνο της εξέτασης,
  • να εξασφαλίσετε καλής ποιότητας σύνδεση στο διαδίκτυο την ημέρα και ώρα της εξέτασης
  • να συμμετάσχετε στις εξετάσεις αποκλειστικά και μόνο μέσω του ιδρυματικού λογαριασμού σας

 

Καλή επιτυχία