Εξέταση Σεπτεμβρίου 2022 "Εισαγωγή στις Ευρετικές Μεθόδους" (Παλαιό Πρόγραμμα Σπουδών)
- Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου 2022 - 3:01 μ.μ. -

Η γραπτή εξέταση του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 15/9, ώρα 10:30, αίθουσα Β. Δεν επιτρέπονται ανοιχτά βιβλία ή σημειώσεις.