Εισαγωγή στις Ευρετικές Μεθόδους

Σπυρίδων Λυκοθανάσης

Περιγραφή

Περιγραφή: Κλασσικές μέθοδοι αναζήτησης και βελτιστοποίησης: Μέθοδος Ταχύτερης Καθόδου, Μέθοδος Ελαχίστων Τετραγώνων, Μέθοδοι βασισμένες στο μαθηματικό λογισμό (έμμεσες και άμεσες), Απαριθμητικές και τυχαίες μέθοδοι, Μέθοδοι επαναληπτικής αναζήτησης, Προσομοιωμένη Ανόπτηση, Tabu Search, Lagrangian Χαλάρωση.


Mηχανισμοί πλοήγησης στο χώρο αναζήτησης ενός προβλήματος: Τυφλή αναζήτηση (αναζήτηση σε πλάτος και αναζήτηση σε βάθος), Ευρετική αναζήτηση (αλγόριθμος Α*), Backtraking (κατασκευή όλων των υποσυνόλων, κατασκευή όλων των αντιμεταθέσεων, κατασκευή όλων των μονοπατιών σε ένα γράφο).


Ευφυείς μέθοδοι αναζήτησης και βελτιστοποίησης: Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα, Γενετικοί Αλγόριθμοι, Εξελικτικοί Αλγόριθμοι, Άλλοι αλγόριθμοι εμπνευσμένοι από τη φύση. Αξιολόγηση της ευρετικής απόδοσης (στατιστικές μέθοδοι, T-test, ...)

Συμπληρωματικά Στοιχεία:
Εξάμηνο: Υποχρεωτικό Μάθημα Εαρινού Εξαμήνου Διδάσκων: Λυκοθανάσης Σπυρίδων Επικουρικό έργο: Μουτάφη Κωνσταντίνα, Δημητρακόπουλος Χρήστος