Εξέταση Ιουνίου 2022 "Εισαγωγή στις Ευρετικές Μεθόδους" (Παλαιό Πρόγραμμα Σπουδών)
- Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2022 - 7:03 μ.μ. -

Η γραπτή εξέταση του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 17/6, σύμφωνα με το πρόγραμμα της εξεταστικής. Δεν επιτρέπονται ανοιχτά βιβλία ή σημειώσεις.

Δικαίωμα συμμετοχής  έχουν μόνο οι επι διπλώματι φοιτητές/τριες (6ο έτος και άνω) που είναι εγγεγραμμένοι/ες (στο Ψηφιακό Άλμα) στο συγκεκριμένο μάθημα για την εξέταση Ιουνίου 2022.

Δ. Κουτσομητρόπουλος