Έναρξη των διά ζώσης διαλέξεων από σήμερα 19/3, 1μμ
- Τρίτη, 19 Μαρτίου 2024 - 10:48 π.μ. -

Σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα, οι διαλέξεις του μαθήματος θα γίνονται στην αίθουσα Δ1, κάθε Τρίτη 1-4μμ.  

Σήμερα λοιπόν θα γίνει η 1η διά ζώσης διάλεξη!

Ο διδάσκων,

Κ. Μπερμπερίδης