Ασύρματες και Κινητές Επικοινωνίες

Κωνσταντίνος Μπερμπερίδης

Περιγραφή
  • Εισαγωγικές έννοιες για τις Ασύρματες και Κινητές Επικοινωνίες:  Η εξέλιξη των συστημάτων, προοπτικές και προκλήσεις. 
  • Η Ασύρματη Διάδοση και τα ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά του Καναλιού Κινητής Επικοινωνίας:  Μηχανισμοί διάδοσης.  Εξασθένιση μεγάλης κλίμακας.  Εξασθένιση μικρής κλίμακας.  Μοντέλα ασύρματων καναλιών.
  • Βασικές Τεχνολογίες των σύγχρονων Κινητών Επικοινωνιών, με έμφαση στις εξής:  Διαμόρφωση Πολλαπλών Φερουσών (OFDM).  Συστήματα Πολλών Εισόδων – Πολλών Εξόδων (ΜΙΜΟ).  Έξυπνη Διαχείριση Πόρων και  Παρεμβολών. Μηχανισμοί πολλαπλής πρόσβασης. Προγραμματιζόμενες Έξυπνες Επιφάνειες (Reconfigurable Intelligent Surfaces).  Γνωσιακά Ασύρματα Δίκτυα (Cognitive Radio Networks).  Από τις Κυψελωτές στις Συνεργατικές Αρχιτεκτονικές.   Device-to-Device(D2D) Communication.  mmWave Communications.  Energy-critical networks (π.χ. Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων).  
  • Μηχανική Μάθηση και Ασύρματες Επικοινωνίες:  Βασικές έννοιες της σύγχρονης Μηχανικής Μάθησης.  ML for COM & COM for ML.  Edge ML and F
Περισσότερα  
Ανθρώπινο Δυναμικό
  1. Καθ. Κωνσταντίνος Μπερμπερίδης, (berberid at ceid...).
  2. Δρ. Χρήστος Μαυροκεφαλίδης, (maurokef at ceid...).
Τρόποι αξιολόγησης / εξέτασης
  • Η αξιολόγηση βασίζεται σε συμψηφισμό του Βαθμού της Εξέτασης (ΒΕ) και του Βαθμού Ατομικής Εργασίας (ΒΑΕ). Συγκεκριμένα, ο Τελικός Βαθμός (ΤΒ) προκύπτει ως: ΤΒ=0.6ΒΕ+0.4ΒΑΕ.
  • Η τελική εξέταση γίνεται εφ' όλης της ύλης και πρέπει ΒΕ>4.0, προκειμένου να γίνει ο συμψηφισμός με το βαθμό της εργασίας.
  • Το αργότερο ένα μήνα πριν τη λήξη του εξαμήνου ανακοινώνονται τα θέματα των ατομικών εργασιών. Τα περισσότερα θέματα είναι βιβλιογραφικού χαρακτήρα ενώ κάποια περιέχουν υλοποίηση (π.χ. σε περιβάλλον MATLAB). Ο κάθε φοιτητής αναλαμβάνει ένα θέμα και παραδίδει ατομική αναφορά.  Η εργασία παραδίδεται αυστηρά στα πλαίσια της προθεσμίας που ανακοινώνεται. 
  • Ο βαθμός ατομικής εργασίας έχει ισχύ για μία ακόμη χρονιά.
Συμπληρωματικά Στοιχεία

Πότε γίνεται το μάθημα; Δευτέρα, 18:00-20:00.

Πού γίνεται το μάθημα; Αίθουσα Ε2 (μόνο για την πρώτη εβδομάδα το μάθημα θα γίνει στην αίθουσα Β3 του κτηρίου Β)