Προφορική εξέταση μαθήματος (Ιούνιος 2022) - Δήλωση συμμετοχής
- Δευτέρα, 6 Ιουνίου 2022 - 10:19 μ.μ. -

Οι φοιτητές/τριες που θα συμμετέχουν στην προφορική εξέταση του μαθήματος, τη Τετάρτη, 22/6/2022, παρακαλούνται να στήλουν ένα email στον κ. Χρήστο Μαυροκεφαλίδη (maurokef at ceid ...) έως την Τρίτη, 14/6/2022. Στο email να αναφέρεται το όνομα, ΑΜ και αν  είναι προπτυχιακοί Η/Υ, μεταπτυχιακοί ΣΜΗΝ, κ.λπ.

Επίσης, ύστερα από αιτήματα φοιτητών για αλλαγή της ημερομηνίας εξέτασης, προτείνεται ως εναλλακτική ημερομηνία η Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2022, στις 11:00 πμ.,  σε αίθουσα που θα ανακοινωθεί αργότερα. Παρακαλούνται οι φοιτητές που θα στείλουν το email να δηλώσουν και αν συμφωνούν με την παραπάνω εναλλακτική ημερομηνία. Τονίζεται πως σε αυτή τη φάση μόνο διερευνητικά αναφέρεται η εν λόγω ημερομηνία. Η ημερομηνία εξέτασης του μαθήματος παραμένει όπως έχει ήδη ανακοινωθεί στο τρέχον πρόγραμμα εξεταστικής. 

Σε επόμενη ανακοίνωση, θα δοθούν επιπλέον πληροφορίες για την διεξαγωγή της εξέτασης (όπως ομάδες εξέτασης και ώρες προσέλευσης).